Cv-ketel kapot: wat nu? | Tips, info & kosten 2023 (2023)

Cv-ketel kapot: wat nu? | Tips, info & kosten 2023 (1)

Het gebeurt wanneer je het minst verwacht: je cv-ketel gaat kapot. Een kapotte cv-ketel is erg vervelend, dus het liefst wil je dit zo snel oplossen. Omdat een cv-ketel toch een technische installatie is, laat je de reparatie over aan een cv-monteur. Maar wat kan er precies kapot gaan?

Op deze pagina lees je alles over kapotte cv-ketels. Zo lees je over onderdelen die kapot gaan, wat de gevolgen zijn, welke kosten je kunt verwachten en wat je kunt doen om problemen te vermijden.

Cv-ketel kapot: korte samenvatting

 • De onderdelen die het meest kapot gaan zijn de pomp, warmtewisselaar, ventilator en het expansievat.
 • Bij een kapotte cv-ketel kan je problemen hebben met de verwarming, kan het water niet warm worden en verbruik je meer energie.
 • In ernstige gevallen is een kapotte cv-ketel gevaarlijk.
 • Het repareren van een kapotte cv-ketel heeft verschillende prijzen, afhankelijk van het defect. Zo is een overdrukventiel vervangen relatief goedkoop, vanaf €50,-, maar is de ventilator vervangen weer aan de dure kant, €250,-.
 • Voor het repareren van een kapotte cv-ketel moet je een cv-monteur inschakelen. Je mag niet meer zelf werken aan verwarmingsinstallaties.

Welke onderdelen gaan het meest kapot?

Een cv-ketel is een complex apparaat met verschillende onderdelen die kunnen slijten of defect raken. Hieronder lees je meer over enkele van de meest voorkomende onderdelen die kapot kunnen gaan.

Pomp

De pomp is een belangrijk onderdeel van de cv-ketel, omdat het verantwoordelijk is voor het rondpompen van het verwarmingswater door het systeem. Na verloop van tijd kan de pomp versleten raken of vastlopen, waardoor de verwarming niet goed werkt. Een defecte pomp kan leiden tot een gebrek aan warmte in huis.

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar is een ander cruciaal onderdeel van de cv-ketel. Het zorgt ervoor dat warmte wordt overgedragen van het verwarmingswater naar de radiatoren of vloerverwarming. Als de warmtewisselaar kapot gaat, kan dit leiden tot een verminderde verwarmingscapaciteit of zelfs lekkages.

Ventilator

De ventilator in de cv-ketel zorgt voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Als de ventilator niet goed werkt, kan dit leiden tot een verstoorde verbranding en mogelijk een gevaarlijke ophoping van koolmonoxide in huis.

Expansievat

Het expansievat is verantwoordelijk voor het opvangen van de drukveranderingen in het verwarmingssysteem. Een defect expansievat kan leiden tot een te hoge druk in de cv-ketel, wat kan resulteren in lekkages of zelfs een explosie.

Wat kan er misgaan bij een kapotte cv-ketel?

Een kapotte cv-ketel kan verschillende problemen veroorzaken die invloed hebben op de verwarming en het comfort in huis.

Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

 • Gebrek aan warmte: als de cv-ketel niet werkt, zal er geen warm water worden geproduceerd en zal de verwarming niet goed functioneren. Dit kan leiden tot een ongemakkelijke en koude leefomgeving.
 • Geen warm water: naast het verwarmen van het huis is een cv-ketel ook verantwoordelijk voor het leveren van warm water voor sanitair gebruik. Een kapotte cv-ketel kan betekenen dat je geen warm water meer hebt om te douchen, af te wassen of je handen te wassen.
 • Verhoogd energieverbruik: een defecte cv-ketel kan leiden tot inefficiënte verwarming, wat resulteert in een hoger energieverbruik en dus hogere energierekeningen.

Is het gevaarlijk?

Ja, een kapotte cv-ketel kan potentieel gevaarlijk zijn, vooral als het gaat om problemen met de ventilator of de warmtewisselaar. Een slecht functionerende ventilator kan leiden tot een onvolledige verbranding en een ophoping van koolmonoxide in huis, wat een ernstig risico voor de gezondheid vormt.

Koolmonoxide is een kleurloos en geurloos gas dat verstikkend kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk. Daarom is het belangrijk om altijd alert te zijn op tekenen van een defecte cv-ketel en deze onmiddellijk te laten repareren.

Wat kost het repareren van een kapotte cv-ketel?

Als het expansievat kapot is, kan dit resulteren in geen warm water. De gemiddelde kosten voor het vervangen van een expansievat bedragen ongeveer €150,-. Een kapotte driewegklep kan ervoor zorgen dat er geen warm water is in zowel de verwarming als de kraan. De kosten voor een nieuwe driewegklep liggen gemiddeld rond de €60,-. Als de motor van de driewegklep defect is, zal er geen circulatie van warm water zijn. Het vervangen van de motor kost gemiddeld €80,-.

Een kapotte circulatiepomp leidt tot het ontbreken van circulatie van warm water. De gemiddelde kosten voor het vervangen van een circulatiepomp bedragen ongeveer €300,-. Als de ventilator kapot is, kan de cv-ketel oververhit raken. De kosten voor een nieuwe ventilator liggen gemiddeld rond de €250,-. Een kapotte brander zorgt ervoor dat de warmtevraag niet meer geregeld kan worden. Het vervangen van de brander kost gemiddeld €160,-.

De gemiddelde kosten voor het vervangen van een ontsteker bedragen ongeveer €125,-.

Een defecte warmtewisselaar leidt tot het niet omzetten van de verbranding van gas in warm water. Het vervangen van de warmtewisselaar kost gemiddeld €700,-. Als de waterdrukmeter kapot is, kan dit leiden tot een te lage druk. De kosten voor een nieuwe waterdrukmeter bedragen gemiddeld €50,-.

Een niet goed werkend overdrukventiel kan leiden tot een te hoge druk in de ketel. Voor het vervangen van een overdrukventiel worden gemiddeld €50,- in rekening gebracht.

Kosten cv-ketel onderdelen 2023

OnderdeelKosten*Probleem bij kapot onderdeel
Expansievat€150,-Geen warm water
Driewegklep€60,-Geen warm water in verwarming en kraan
Motor 3 weg klep€80,-Geen circulatie van warm water
Circulatiepomp€300,-Geen circulatie van warm water
Ventilator€250,-Cv-ketel wordt te warm
Brander€160,-Warmtevraag kan niet geregeld worden
Ontsteker€125,-Cv-ketel springt niet aan
Warmtewisselaar€700,-Verbranding van gas wordt niet omgezet in warm water
Waterdrukmeter€50,-Te weinig druk
Overdrukventiel€50,-Druk loopt te hoog op in de ketel

*Let op: dit gaat om gemiddelde vanafprijzen.

Besparen op de kosten van cv reparatie?

Vergelijk gratis offertes en vind een cv-monteur bij jou in de buurt!

Gratis offertes vergelijken

Hoe voorkom je een kapotte cv-ketel?

Hoewel het soms onvermijdelijk is dat een cv-ketel kapot gaat, zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen om de kans op problemen te verminderen:

 • Regelmatig onderhoud: laat je cv-ketel regelmatig onderhouden door een professionele cv-monteur. Tijdens een onderhoudsbeurt kan de monteur potentiële problemen identificeren en oplossen voordat ze ernstig worden.
 • Vervang versleten onderdelen op tijd: als onderdelen van de cv-ketel versleten raken, is het belangrijk om ze tijdig te laten vervangen. Hierdoor voorkom je dat andere onderdelen overbelast raken en defect raken.
 • Houd de druk in de gaten: controleer regelmatig de druk van de cv-ketel. Als de druk te hoog of te laag is, kan dit problemen veroorzaken. Raadpleeg de handleiding van de cv-ketel om te zien hoe je de druk kunt controleren en aanpassen.

Cv-ketel kapot: repareren of vervangen?

Als je cv-ketel kapot is, sta je voor de keuze: repareren of vervangen? Het antwoord hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de ketel, de aard van het probleem en de kosten van reparatie versus vervanging. In sommige gevallen kan een kleine reparatie voldoende zijn om de cv-ketel weer aan de praat te krijgen.

In andere gevallen kan het echter verstandiger zijn om de cv-ketel te vervangen, vooral als deze al oud is en regelmatig problemen heeft gehad. Een professionele cv-monteur kan je adviseren over de beste optie voor jouw specifieke situatie.

Een cv-monteur inschakelen? Vergelijk gratis offertes!

Bij een kapotte cv-ketel moet je een cv-monteur inschakelen. Sinds 1 april 2023 is het niet meer mogelijk om zelf reparaties of onderhoud uit te voeren door de gevaren van koolmonoxide. Het is dus verplicht een CO-erkende installateur in te schakelen.

Via de offerteservice van Cvketel-gids.nl kom je eenvoudig in contact met erkende monteurs. Vraag gratis en zonder verplichtingen offertes aan en laat de kapotte cv-ketel zo snel mogelijk repareren.

Gratis offertes vergelijken

Meer informatie over cv-ketels:

Wel warm water, geen verwarming
Geen warm water, wel verwarming
Verwarming doet het niet
Cv-ketel kapot
Cv-ketel maakt geluid
Cv-ketel stinkt

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 28/05/2023

Views: 6117

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.